Frågor & Svar

Geografisk samordning av fastigheter

Skapad: 19 november, 2015

Förvaltnings AB Framtidens avsikt är att flytta ägandet av ett 60-tal fastigheter inom koncernen den 1 april 2016.

Syftet är bland annat att skapa mer sammanhållna förvaltningsområden för Bostadsbolaget, Poseidon och Familjebostäder och på så sätt ge förutsättningar för en effektivare förvaltning.

Göteborgs Stad har genomfört en bolagsöversyn som resulterade i ett kommunfullmäktigebeslut sommaren 2014 gällande ett uppdrag om samordning av fastigheter inom allmännyttan i Göteborg. Framtidenkoncernen har utrett hur en geografisk samordning av fastigheter i Familjebostäders, Poseidons och Bostadsbolagets bestånd skulle kunna genomföras. Koncernstyrelsen i Framtiden tog beslut i juni 2015 om att starta samordningen. Avsikten är att berörda fastigheter får ett ägarbyte per den 1 april 2016.

Samordningen av fastigheterna ska skapa mer sammanhållna förvaltningsområden vilket ger bolagen förutsättningar för en effektivare förvaltning. Närmare 2 700 lägenheter i ett 60-tal fastigheter i Framtidenkoncernen berörs.

Hyresgästerna i dessa fastigheter informeras löpande.

Tillbaka till årsarkivet