Hyresförhandling inför 2019 pågår

Skapad: 21 september, 2018

Nu har årshyresförhandlingen mellan Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen avseende hyresjustering per den 1/1 2019 startat.

Bolagen inom Framtidenkoncernen – Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon – förhandlar gemensamt. Koncernen företräds av en delegation på tre personer.

Framtidenkoncernen yrkar en höjning på 3,4%. Som grund för höjningen ligger primärt vårt uppdrag att som allmännyttig fastighetskoncern värna hyresrättens långsiktiga utveckling och säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och god förvaltning av fastigheterna.

Vi arbetar vidare med de stora och angelägna utmaningarna som vårt uppdrag innebär, som till exempel trygghetsskapande åtgärder och underhåll av fastigheterna. För att kunna förverkliga de åtgärder som krävs behövs en hyresjustering som möjliggör detta, vilket 2018 års höjning på 1,2% inte gjorde.

Det är vår ambition att förhandlingarna ska vara klara i god tid innan årsskiftet så att ny hyra kan aviseras i december och våra hyresgäster därmed vet vilken hyreshöjning som väntar för det nya året.

Tillbaka till årsarkivet