Familjebostäders hållbarhetsstrateg andas hållbarhet

Skapad: 15 juni, 2016

anna-staxang-999x666px

Anna Staxäng cyklar eller åker kollektivt till jobbet, äter ekologiskt och njuter av naturen så ofta hon kan. Hon återanvänder, delar utrustning med andra och njuter hellre av en upplevelse än prylar. Utan att krångla till saker i onödan är hon Familjebostäders hållbara hållbarhetsstrateg.

– Sedan jag började mitt hållbarhetsuppdrag i april har jag kartlagt Familjebostäders hållbarhetsarbete och etablerat flera goda samarbeten. Hela företaget samlades också en dag i maj för att inspireras på hållbarhetstemat, diskutera vad vi gemensamt kan göra och testa elcyklar, elbussen och andra klimatsmarta fordon. Jag har tidigare drivit en mängd miljöprojekt inom Familjebostäder men nu är mitt fokus att se till att hållbarhetstanken genomsyrar allt från verksamhetsplanering till att möjliggöra för våra hyresgäster att leva hållbart. Jag hoppas och tror dock att mitt största bidrag sker genom att inspirera andra att ta små steg i rätt riktning. Genom att jag nu får möjlighet att jobba ännu mer strukturerat med de här frågorna hoppas jag få vara med och utveckla, förändra och göra skillnad för ännu fler människor – tillsammans med mina kollegor.

Som bostadsföretag kan vi påverka alltifrån hållbar stadsutveckling, hållbart byggande och energieffektivisering till hur vi utformar vår avfallssortering och rörelsestyrd belysning i tvättstugan. Om husen mår bra så finns goda förutsättningar för att människorna som bor i dem har det bra. Vi arbetar också för att det ska vara trevligt och tryggt på gårdarna och mellan husen.

Familjebostäder har sedan 2012 byggt Svanenmärkt vilket innebär att husen är både energisnåla och har en god inomhusmiljö. Materialen väljs ur miljö- och hälsosynpunkt och byggkvalitén kontrolleras noga. Vi har också individuell mätning av varmvatten i all vår nyproduktion och i en del av våra äldre fastigheter. Dessutom har vi genomfört olika satsningar för att minska energianvändning och minska avfallsmängder.

– De senaste åren har hållbarhet handlat mycket om våra fossila transporter och utsläpp. Jag tror att vi framöver måste prata mer om mat och jordbruk och om vår konsumtion. Delningsekonomin är på frammarsch och vi måste återanvända mera och dela på våra resurser. Då minskar vi inte bara våra miljöavtryck utan skapar också möjligheter till ökad sysselsättning, möten och gemenskap. Att inte äga kan vara frihet – vilket också rimmar bra med att bo i hyresrätt. Vad vi som fastighetsägare kan göra för att underlätta en mer hållbar livsstil kan exempelvis vara att erbjuda utrymmen för delning av utrustning och återbruk, bra cykelparkeringar och laddplatser för elfordon. Men viktigast är att se möjligheterna snarare än pekpinnar eller måsten. Om jag kan inspirera till att fler blir lite hållbarare så har jag kommit en bra bit på väg, avslutar Anna Staxäng.

Tillbaka till årsarkivet