Frågor & Svar

Familjebostäders första hållbarhetsredovisning

Skapad: 23 mars, 2017

majorna-sommarpraktik08-1000x667

Nu kommer Familjebostäders första hållbarhetsredovisning. Genom att hållbarhetsredovisa tydliggör vi hållbarhetsfrågorna och vad vi ska prioritera – för oss själva och för våra intressenter.

Förväntningarna på oss som allmännyttigt bostadsbolag är att vi ska ta ett stort socialt ansvar. Det har vi gjort under många år, men vi kan bli ännu tydligare och bättre. Vi vill också underlätta för våra hyresgäster som vill återbruka, dela, återvinna och låna av varandra. Och vi sätter upp laddstolpar för hemmaladdning av elbilar.

Under 2016 anställde vi en hållbarhetsstrateg för att markera hur viktiga hållbarhetsfrågorna är och för att systematisera hållbarhetsarbetet. Det är Anna Staxäng som analyserar, håller samman och driver arbetet.

Hållbarhetsredovisningen är gjord enligt Global Reporting Initiative (GRI) G4, som är internationella riktlinjer som gör det enklare att jämföra vår utveckling på hållbarhetsområdet med andra organisationer.

Framöver satsar vi på att främja integrationen, öka sysselsättningen och bidra till ett mer jämlikt Göteborg. Vi fortsätter med social hänsyn i våra upphandlingar och med att ytterligare minska vår egen miljöpåverkan.

Vi har valt att inte trycka hållbarhetsredovisningen mer än i ett fåtal exemplar. Här kan du läsa och ladda ner hållbarhetsredovisningen för 2016 (pdf).

Tillbaka till årsarkivet