Konferens om framtidens byggande

Skapad: 12 september, 2019

Den 19-20 september äger den första konferensen om socialt byggande och modernt självbyggeri rum på Chalmers i Göteborg. Den rymmer ett 60-tal programpunkter, paneldiskussioner och presentationer av såväl nya initiativ som genomförda projekt. Bakom arrangemanget står en ovanlig och bred konstellation av offentliga, privata och ideella aktörer engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser samt akademi.

– Att Familjebostäder deltar är självklart utifrån vår roll som aktör för ett hållbart samhälle, säger Per-Henrik Hartmann, vd Familjebostäder i Göteborg.

Utgångspunkten för konferensen är de utmaningar svenskt bostadsbyggande står inför. De flesta kommuner rapporterar att det är brist på bostäder. Samtidigt saknar stora grupper av bostadssökande möjligheter att efterfråga de bostäder som produceras. Det behöver kunna byggas bostäder även på de marknader där investeringsviljan är svag och finansieringsmöjligheterna begränsade. Konferensen syftar även till att vara en arena där professionella aktörer och ideellt aktiva amatörer möts runt gemensamma frågeställningar. Läs mer om konferensen här: www.socialtbyggande.se

– Familjebostäder deltar både som arrangör men även som aktiva åhörare och förespråkare för nya och nygamla metoder för att lösa framtidens utmaningar. På Familjebostäder har vi bland annat samarbetat med jagvillhabostad.nu i framtagandet av ungdomslägenheter i Bergsjön och vi vill gärna pröva fler sätt att utveckla boende tillsammans med våra framtida hyresgäster, säger Per-Henrik Hartmann.

Tillbaka till årsarkivet