Ett stort steg framåt för vårt hållbarhetsarbete

Skapad: 25 november, 2016

För några veckor sedan gjorde vi en gemensam intressentenkät med övriga bostadsbolag i Framtidenkoncernen för att få värdefull input till vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Mejlenkäten skickades till medarbetare, hyresgäster, ägare, branschkollegor, samarbetspartners, media m fl med frågor om vilka hållbarhetsfrågor som är de viktigaste för oss att jobba med framöver. Överraskande och glädjande många valde att besvara enkäten och nu pågår analysarbetet.

Vi vill bidra till utvecklingen av Göteborg genom att skapa trivsamma boendemiljöer utan att det sker på bekostnad av miljön. Det är många som påverkar oss och vi påverkar också många med vårt arbete.

Stort tack till alla som valde att hjälpa oss genom att svara på hållbarhetsenkäten!

Tillbaka till årsarkivet