Dialogen i Bergsjön fortsätter med samtal och invigningsfest

Skapad: 25 april, 2017

IMG_8095

Miniutställningen i Bergsjön i februari-mars ledde till många intressanta samtal och dialog med de boende i Bergsjön. I glasboden som stod öppen två veckor visades vad som ska hända på och kring Siriusgatan. Bergsjöborna bjöds in till dialog om området för att vi ska kunna utveckla det tillsammans.

Målet med utställningen i glasboden var att göra utvecklingsplanerna för området kända och att hitta intressenter till fokusgrupper och diskussionsgrupper.

Så många som 500 personer besökte miniutställningen och 100 anmälde intresse för att aktivt delta i dialogen. Frågor som har diskuterats flitigt hittills är miljön, husfasaderna och gemensamhetsytor. Vi har även hållit rundabordssamtal med grannar, politiker, tjänstemän från stadsdelen, polisen och Hyresgästföreningen med flera.

– Frågan som vi ställde var: Hur ser det ut på Siriusgatan om 10 år när det är som bäst?, berättar Karin Jaxmark, marknaadsstrateg Familjebostäder. Allt från utemiljö, arbetsmarknad, mötesplatser till skola, service och kultur diskuterades.

– Det finns en stor stolthet hos de som bor på Siriusgatan och mycket engagemang och en färgstark kreativitet. Nu jobbar vi vidare med de idéer som vi samlat in i utställningen och rundabordssamtal. Dialogen fortsätter, säger Karin Jaxmark.

Idag, tisdag 25 april kl 17-19, har vi invigningsfest för ljusinstallationen i den nya paviljongen som hyresgästerna har byggt tillsammans med arkitektstudenter från Chalmers. Samtidigt invigs det nya läxrummet på Siriusgatan 58. Vi firar med musik, dans och mat!

Vill du veta mer? Kontakta gärna Karin Jaxmark, marknadsstrateg på Familjebostäder på 072-201 48 20 eller karin.jaxmark@familjebostader.se.

Tillbaka till årsarkivet