Det sägs att det spökar i Majorna

Skapad: 30 oktober, 2018

Vita damer, huvudlösa vålnader och kaparkaptener som går igen. I Familjebostäders hus och områden kryllar det av skrönor och egendomligheter från förr. Vissa kanske är sanna, vissa kanske bara läskiga. Andra kanske finns i just din källare…

Spädbarnsskriken på Slottsskogsgatan
Ett av Familjebostäders hemsökta hus är Slottsskogsgatan 42 där hyresgäster vittnat om oförklarliga spädbarnsskrik och mystiska ljud. De vidskepliga tror att det beror på att det på 30-talet fanns en förlossningsklinik i huset, och att ovälkomna barn mördats där och nu hemsöker fastigheten.

Spökdroskan på Mariebergsgatan
Enligt sägnerna är Mariebergsgatan en av Göteborgs mest hemsökta gator; här brukade hästar skrämmas i sken utan anledning. Och om nätterna kunde en spökdroska körd av en huvudlös man höras och ibland ses varje natt kring midnatt.

Osaliga själar vid Galateagatan
Majbergskyrkogården är en hemsökt plats där människor i början av 1800-talet sade sig ha sett djävulen i form av korpar med eld i näbben, huvudlösa lik efter självmördare och skuggan av kyrkogrimmen, det djur som offrades när kyrkan byggdes. Längs Galateagatan såg en man en gång ett ungt par som när de svängde in på kyrkogården löstes upp och försvann. En mystisk man i 1700-talskläder har rapporterats sitta på muren, och så sent som för hundra år sedan kunde familjer på gatan berätta om ansikten på döda personer som stirrade in genom fönstren om kvällarna.

Spöktätt vid Stigbergstorget
Den som vill uppleva övernaturliga fenomen gör bäst i att besöka Gathenhielmska huset på Stigbergstorget. Här huserar kaparen Lasse i Gatan som stal, mördade och spred skräck när han var i livet. I döden har han inte fått ro, hävdas det, utan rider omkring på en svart häst. Kaparens hustru Ingela spökar också, och hela spökföljen sägs ha setts i Gathenhielmska huset huset. Berget i kröken på Ekedals kallades förr Ryttarkullen eftersom Gathenhielms ande sågs rida ut ur berget på sin svarta häst om nätterna för att hemsöka Majorna. Länge trodde man att en hemlig tunnel fanns mellan Ekedalsgatan och Gathenhielmska.

Djävulspakt på Bangatan
På 1800-talet bodde en man vid Bangatan som sades ha ingått en pakt med djävulen. I utbyte mot sin själ hade han fått en familiaris, en stor, svart, hjälpande spindel. Spindeln levde på mannens blod och betalade för blodet i guldmynt. Mannen tog slutligen sitt eget liv, men när han skulle begravas på Djurgårdskyrkogården kunde kistbärarna inte rubba kistan. Den öppnades – och i den fanns ingen kropp. Däremot en massa gatsten. Och en stor svart spindel.

Tillbaka till årsarkivet