Bra betyg för Familjebostäders service

Skapad: 9 juni, 2016

uppslag kopieraResultatet av vår senaste hyresgästenkät visar att vi får höga betyg från många av de som bor i våra hus. Jämfört med tidigare enkät får vi högre betyg på så gott som alla områden. Allra starkast är omdömena för det som kallas serviceindex.

Servicefrågorna handlar om hur väl kundservice fungerar vad gäller exempelvis att komma fram på telefon, få tag på rätt person och hur personalen håller sina löften.

– För ett par år sedan gjorde vi en stor förändring av vår kundservice och ärendehantering när vi öppnade en kundservice på vårt huvudkontor. Här tas alla samtal emot och frågor besvaras av ett antal duktiga medarbetare. Ärenden skickas direkt till ansvarig handläggare och om något behöver åtgärdas i lägenheten får man en bokad tid med bovärden direkt. Det verkar som om många nu har upptäckt fördelarna med den nya ordningen och vår höga servicenivå, vilket vi är mycket glada för, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Familjebostäder.

Hyresgästundersökningen genomförs av Aktivbo, som samlar in och bearbetar enkäterna statistiskt. Samtliga svar är anonyma och man kan inte se hur någon enskild person har svarat. Eftersom likadana enkäter används av många bostadsföretag kan Familjebostäder jämföra sitt resultat med andra bostadsbolag i Göteborg och Sverige.

Foto: Per-Olov Alfredsson

Tillbaka till årsarkivet