Var med och bestäm om renovering & hyra

Skapad: 15 november, 2016

Boinflytande må vara ett krångligt ord, men betydelsen är enkel: hyresgästen är med och bestämmer – om renovering och hyresnivåer, till exempel. Nu har ett nytt unikt avtal trätt i kraft som gör det enklare för dig som hyresgäst att tycka till redan från början när din lägenhet ska renoveras.

I början på sommaren kom Familjebostäder, tillsammans med de övriga allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg, överens med Hyresgästföreningen om ramarna för hur hyresgäster ska kunna vara med och påverka i större ombyggnadsprojekt. 70 000 lägenheter berörs, varav många står inför stora renoveringar, till exempel upprustningen av miljonprogrammet.

fikastund-kopiera
När Familjebostäder startade trygghetsboende för 70+ på Kalendervägen år 2014 var hyresgästerna med och bestämde hur det ville ha det och vad de ville göra. Vd Per-Henrik Hartmann bjöd på boinflytande-fika och lyssnade på goda idéer.

Boinflytande, att lyssna på hyresgästerna, föra dialog och utforma boendemiljöerna efter deras idéer och önskemål, har länge varit en central del av hur Familjebostäder jobbar, berättar Karin Gunnarsson, förvaltningsstöd på Familjebostäder. Det som bestämts nu är HUR det ska gå till.

– För oss är det jätteviktigt att säkerställa boinflytandet med en tydlig process och ge hyresgästerna en möjlighet att i ett tidigt skede vara med och påverka. Vi tycker att det är särskilt roligt att vi är tidigt ute med detta jämfört med andra bostadsbolag; vi har utformat ett eget avtal som alla parter är nöjda med, säger hon.

Målet är att hyresvärden och representanter för hyresgästerna tidigt ska bilda så kallade samrådsgrupper.

– Vi presenterar det aktuella projektet, framtagna förslag om ombyggnadsnivåer och vilken hyrespåverkan det kan ge. Därefter diskuteras de förslag som finns, och hyresgästerna ges möjlighet att ta fram alternativa nivåer och val. Det kan handla om till exempel köksrenoveringar – vill hyresgästerna att allt ska göras om eller räcker det att bara byta ut köksluckor? Eller balkonger – är de bra som de är eller kan de göras större i samband med renovering? Och framförallt, hur hyran påverkas, säger Karin Gunnarsson.

För det viktigaste för Familjebostäder är att hyresgästerna ska bli nöjda och ha råd att bo kvar när standarden höjs på lägenheterna.

– Men jag tror att många hyresgäster inte vet att de kan vara med och påverka sitt boende. Vi har under lång tid arbetat med olika samarbetsformer, men vi behöver bli bättre på att jobba aktivt med informationen kring dem. Vi vill lyssna, förankra och skapa möjlighet för delaktighet, för ju fler som engagerar sig, desto bättre. Nöjda hyresgäster trivs, och då skapar vi trygghet, gemenskap och ett bättre boende tillsammans, säger Karin Gunnarsson.

Text: Sofia Eriksson Foto: Pontus Johansson

Texten publicerades ursprungligen i vår kundtidning Värdsnyheter print #3 2016. Senaste numret hittar du här.

Tillbaka till årsarkivet