Vad gör trygghetsgruppen?

Skapad: 10 januari, 2019

Alla kommunala bostadsbolag i Göteborg har idag trygghetsvärdar. De börjar sitt jobb när andra går hem och vandrar runt i området, pratar med hyresgäster och ser till att området är trivsamt och tryggt på kvällarna. Vi har pratat med Familjebostäders trygghetschef Talar Kirkor, som efter att ha arbetat i Angered, nu vänt hem till Bergsjön där hon växte upp. Tillsammans med trygghetsgruppen fokuserar hon på att sprida trygghet i Bergsjön.

– Jag har alltid jobbat med människor på något sätt. Det som fick mig att vilja testa det här var att det var spännande och nytt. Sen så älskar jag Bergsjön. Jag är född och uppvuxen här och jag kände att jag ville ge tillbaka, berättar Talar.

Trygghetsgruppen skapades för ungefär ett år sedan och består av sex trygghetsvärdar som Talar nu ansvarar för. Arbetsuppgifterna är många men de är främst till för att skapa trygghet och trivsel för hyresgästerna i stadsdelen.

– Vi finns här måndag till söndag mellan 16 och 23. Det handlar väldigt mycket om att skapa kontakter och relationer. Vi syns och visar vår närvaro. Vi hjälper folk från hållplatsen hem och pratar med barn och ungdomar.

Relationsbyggande arbete

Talar betonar att relationsbyggandet är bland det viktigaste i det här arbetet. Utan tillit blir mötet med folk på gator och torg svårare. Trygghetsvärdarna försöker ligga ett steg före och vara där människorna är, om det så är på Siriusgatan eller i Sandklevshallen. Dialog och öppenhet med de boende ligger till grund för allt.

– Man kan känna ibland att man har gått i 8 timmar och bara pratat, men det är så det är, det är vårt jobb, säger Talar och skrattar.

Trygghetsvärdarna har också ett nära samarbete med bovärdarna och miljövärdarna. Talar menar att ”quick fix”-lösningar som att byta trasiga lampor för att förbättra belysningen är viktigt.

– Vi har trygghetsmöten tillsammans där vi delar med oss av våra tankar och idéer. De jobbar ju dagtid och vid kvällstid så vi hjälper varandra. Man kan säga att Familjebostäder finns för sina hyresgäster från 6 på morgonen till 23 på kvällen.

Bergsjön har blivit lugnare

Bergsjön har ofta förknippats med oroligheter. Tidigare sattes ordningsvakter och säkerhetskameror in för att bemöta problemen. Nu ser det annorlunda ut. Ordningsvakterna är borta och Talar menar att det definitiv blivit en förändring.

– Det var tråkigt ett tag men nu är det bättre, jag skulle säga att det är väldigt lugnt idag. Så säger de flesta vi möter med, att de upplever det som tryggare. Bemötandet vi fått från människorna här är fantastiskt, det märks att vi gör skillnad.

Nu framöver väntar ytterligare satsningar på att skapa aktiviteter för de boende i Bergsjön. Bland annat söndagsaktiviteter tillsammans med föreningslivet, och även en daglig verksamhet för äldre där det bjuds in till samtal och fika.

– Vi kommer fortfarande trygghetsvandra. Men vi vill ändå vara med och skapa något mer och vara behjälpliga i det stora hela. Vi tror att detta kommer bli jättebra, avslutar Talar.

 

 

Tillbaka till årsarkivet