Hyra

Du betalar din hyra månadsvis och i förskott. Varje månad får du en hyresavi där det framgår vilken summa du ska betala och när hyran senast ska vara betald.

Om du av någon anledning inte får någon hyresavi måste du betala din hyra i tid ändå. Du kan då logga in på HemmaHos där du hittar din avi med inbetalningsuppgifter eller ringa till kundservice för att få betalningsuppgifter.

Vill du betala hyran med autogiro skickar du in blanketten Autogiroanmälan – medgivande. Andrahandshyresgäster kan inte ansöka om autogiro.

Vill du hellre ha din hyresavi som e-faktura anmäler du det via din internetbank.

Om du skulle bli sen med betalningen får du ett inkassokrav.

För att undvika betalningsanmärkningar, dröjsmålsränta eller inkassokostnader är det viktigt att hyran betalas i tid. Upprepade försenade betalningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Om du av någon anledning inte kan betala din hyra i tid är det viktigt att du hör av dig till oss.

Frågor och svar

Hyran ska alltid vara betald sista vardagen i månaden. Upprepade försenade betalningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Ja, logga in på HemmaHos och gå till ”Min lägenhet”, eller ring Familjebostäders avdelning för hyresadministration. Telefon 031-731 67 00 eller via e-post till familjebostader@familjebostader.se

Senaste hyresuppgörelsen gäller till dess ny överenskommelse träffas. Hyresuppgörelserna görs normalt i januari eller februari årligen.

Omkring åtta dagar efter förfallen betalning, får du ett inkassokrav från Svea Ekonomi. Inkassokravet innebär en kostnad på 180 kronor samt dröjsmålsränta. Betalas inte hyran heller efter påminnelser från Svea Ekonomi riskerar ärendet att skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Om du inte betalar hela beloppet enligt kravet från Svea Ekonomi riskerar ärendet att skickas vidare till Kronofogdemyndigheten.

Du kan skriva ut en ny avi genom att logga in på HemmaHos. Du kan även kontakta kundservice på 031-731 67 00.

Avierna delas ut en gång i månaden.