Frågor & Svar

Stort miljökliv med Allmännyttans klimatinitiativ

Skapad: 16 December, 2019

För ungefär ett år sedan gick Familjebostäder med i Allmännyttans klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans med 176 bostadsföretag har Familjebostäder antagit målet att sänka sin energianvändning med trettio procent fram till 2030 jämfört med 2017 och dessutom bli helt fossilfria.

– Vi måste agera nu innan det blir för sent. Vi gör det tillsammans med andra allmännyttiga bostadsbolag och kan lära oss av varandra, säger Senir Jalovicic, energiisamordnare på Familjebostäder.

Ett sätt att minska vår miljöpåverkan och bli fossilfria är att installera solceller. Familjebostäders största solcellsanläggning startades i år och finns på våra nybyggda hus på Donsö. Solcellerna är placerade på hustaken och har en effekt på 167 kilowatt på en yta av 880 kvadratmeter. Förutom på Donsö har vi under året installerat solceller på Tellusgatan och Siriusgatan.

Totalt har Familjebostäder solceller som är installerade på 2900 kvadratmeter och har en effekt på ungefär 500 kilowatt. Mer än hälften av solcellerna tillkom under 2019.

– Vi har ökat antalet solceller och det kommer vi fortsätta med i framtiden också. Vi letar nu efter lämpliga hustak där vi kan installera fler solceller, säger Senir Jalovicic.

Dessutom arbetar Familjebostäder kontinuerligt med att energioptimera fastigheterna. I år har vi bland annat bytt ut ventilationsfläktar i Majorna till fläktar som drar mindre energi.

Nästa år kommer Familjebostäder fortsätta resan mot klimatinitiativets mål och vi ser fram emot att få tips och idéer från våra hyresgäster kring när det kommer till att minska vår miljöpåverkan.

– Det viktiga är att vi ska reducera energianvändningen och samtidigt behålla eller förbättra våra hyresgästers inomhusklimat, säger Senir Jalovicic.

Tillbaka till årsarkivet