Service på fjärrvärmenät

Skapad: 20 oktober, 2017

Den 8-9 november kommer Göteborgs energi att genomföra service av fjärrvärmenätet på ett flertal adresser.

Under arbetet kommer Göteborgs energi tillfälligt att behöva stänga av värme och varmvatten mellan torsdag 8 november, kl 08.30 och fredag 9 november, kl 06.30.

De adresser som berörs är:

Rymdtorget 21
Rymdtorget 27
Rymdtorget 28
Rymdtorget 39
Rymdtorget 40
Rymdtorget 51
Rymdtorget 52
Rymdtorget 58
Rymdtorget 69
Rymdtorget 70
Rymdtorget 76

Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.

Det kan droppa vatten från fjärrvärmecentralen. Men börjar det rinna eller fortsätter droppa efter avbrottet så ring Göteborgs energi, 031-62 62 62.

Tillbaka till årsarkivet