Rekordnöjda hyresgäster

Skapad: 29 november, 2019

I höstas frågade vi våra hyresgäster hur nöjda de är med sitt boende och vår service. Nu har vi fått resultaten och de visar att våra hyresgäster är rekordnöjda och ger oss höga betyg i så gott som alla områden.

En gång om året skickar vi ut en hyresgästundersökning till hälften av hyresgästerna med frågor om alltifrån lägenhetens skick, hur snabbt man får hjälp om man behöver till hur nöjd man är med tvättstugan och utemiljön. Enkätsvaren ger oss fakta om vad våra hyresgäster faktiskt tycker och hjälper oss att prioritera var vi ska göra störst insatser.

Bäst resultat får vi i det som kallas serviceindex (att hyresgästerna känner att de får hjälp när det behövs, att de blir tagna på allvar, känner sig trygga och att det är rent och snyggt.) I serviceindex får vi ett resultat på 77,9 procent vilket är betydligt högre än förra årets. Allra tydligast är ökningen i kategorierna ”trygghet” och ”rent och snyggt”.

– Det är verkligen värdefullt att många av våra hyresgäster tar sig tid att ge oss återkoppling. Vi lyssnar och använder deras kommentarer och synpunkter i vår planering, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Familjebostäder.

Några exempel på vad vi har förbättrat under året är tydligare information i trapphusen, noggrannare städning och bättre belysning både ute och inne. I Bergsjön har vi anställt trygghetsvärdar som vistas i området och träffar hyresgäster alla eftermiddagar och kvällar både på vardagar och helger. Vi har förbättrar tryggheten i källare och andra allmänna utrymmen och ser till att det finns städutrustning i våra tvättstugor.

Allra bäst resultat i serviceindexet får vi i just Bergsjön där vårt trygghetsbetyg ökat med hela tio procentenheter. Siv Undén, områdeschef i Bergsjön centrum tror att trygghetsvärdarna i Bergsjön är en del av det fina resultatet.

– Det betyder mycket att se att trygghetsvärdarna rör sig ute. De finns vid bland annat vid spårvagnshållplatsen och torget och gör att man känner trygghet och att folk känner att Familjebostäder bryr sig om de som bor här, säger hon.

Fakta hyresgästundersökning:
Hyresgästundersökningen genomförs av AktivBo, som samlar in och bearbetar enkäterna statistiskt. Svaren lämnas digitalt eller via brev. Samtliga svar är anonyma och Familjebostäder kan inte se hur någon enskild person har svarat. Eftersom likadana enkäter används av många bostadsföretag kan Familjebostäder jämföra sitt resultat med andra bostadsbolag i Göteborg och Sverige.

 

Tillbaka till årsarkivet