Tynnered

Här var en gång åkermark och nu finns här fyravåningshus i rött tegel och hus i ljus puts från 1970-talet.

Under 2019 har nya hus byggts längs med Kastanjeallén. Innergårdarna är helt bilfria och både skogen och havet finns runt knuten. På Opaltorget finns mataffär och småbutiker. Alla lägenheter har balkong eller uteplats.

Adresser

Bronsåldersgatan, Grevegårdsvägen, Opalgatan