Om anlagda bränder

Skapad: 9 juni, 2016

Uppdatering:
Ungefär samtidigt som Familjebostäder höll ett informationsmötet för hyresgäster i Högsbo, kom nyheten att den person som anlagt bränder tidigare på morgonen hade erkänt.

-Det har varit en otroligt obehaglig upplevelse för de berörda. En ofattbar situation. Men utifrån detta är vi ändå tacksamma över att inget allvarligare hände med någon av våra hyresgäster och medarbetare, säger Katrin Amgarth

Arbetet fortsätter nu med ta hand om de drabbade och deras familjer. Vi har även påbörjat arbetet med att sanera de brand- och vattenskadade lägenheterna. Parallellt med våra åtaganden, pågår den rättsliga processen gentemot den anhållne personen. Om detta rapporterar olika mediekanaler.


Ursprunglig text:
Familjebostäder har under tidig morgon på torsdagen drabbats av ett antal anlagda bränder. Det är en hyresgäst hos Familjebostäder som misstänks ha anlagt bränder hos tre av Familjebostäders anställda samt på ytterligare några platser. Den misstänkte är gripen av polis.

– Ingen av våra anställda eller boende är allvarligt skadade, men vi ser mycket allvarligt på det inträffade, säger Katrin Amgarth, chef för kommunikation och marknad på Familjebostäder.

– Det handlar om en hyresgäst som vi har haft en dialog med under en längre tid och eftersom mannen och Familjebostäder inte har kommit överens skulle han idag vräkas enligt en dom från hyresnämnden. Nu tar vi framför allt hand om våra anställda och de drabbades familjer och våra hyresgäster. Verksamheten i våra områden fortgår som på en vanlig torsdag men naturligtvis är vi på olika sätt berörda och chockade.

Ett informationsmöte hålls i det drabbade området för berörda hyresgäster under eftermiddagen.

Tillbaka till årsarkivet