Alla nyheter 25 november 2020

Vi prisas för modigt återbruksarbete

Genom att våga ställa krav på återbruk i våra upphandlingar är nu Familjebostäder en av vinnarna av Sveriges Allmännyttas pris ”Bästa klimatinitiativen 2020”.

– Det här känns jätteroligt! Vi har under året jobbat mycket med att utveckla vårt hållbarhetsarbete genom Klimatinitiativet och priset ger oss energi att bli ännu bättre på återbruk och att arbeta cirkulärt, säger Familjebostäders hållbarhetsansvarig Karin Hagberg.

Genom återbruk får material i fastigheter som rivs ett nytt i liv. Familjebostäder har det senaste året arbetat intensivt med att utveckla arbete med återbruk. Vid en rivning av en panncentral i Högsbo i Göteborg lyckades man återvinna material såsom bland annat plåtfasad, spiraltrappor och fönster. På det sättet minskades avfallet och cirka 15 ton koldioxid sparades.  Hade rivningen skett på ett traditionellt sätt hade i stort sett inget material sparats.

Det cirkulära arbetet är inte i mål förrän det återbrukade materialet används på en ny plats.  Just nu arbetar Familjebostäder för att materialen från panncentralen ska återanvändas på ett så bra sätt som möjligt vid en ombyggnation av ett hus på Kustgatan.

– På Kustgatan använder Familjebostäder sig av ett, för oss, helt nytt sätt att upphandla där entreprenörerna måste visa upp en plan för hur återbruket ska ske samt vilken erfarenhet de har av det. Den modellen vi använder heter selektivt förfarande och är ett sätt att säkerställa att entreprenören har rätt kunskap, säger Filip Elfström, biträdande projektledare på Familjebostäder.

Att bostadsbranschen vågar ställa krav är ett viktigt led i för att kunna arbeta mer cirkulärt.

– En farhåga är att vi ställer för höga krav på återbruk och att det skrämmer bort entreprenörerna. Samtidigt känner vi att det är vår roll att ställa krav, för vem skulle annars göra det?, säger Josephina Wilson, projektutvecklare på Familjebostäder.

Juryns motivering: Familjebostäder i Göteborg har testat nya metoder bland annat genom att göra tilläggsbeställning av återbruk i ett redan upphandlat projekt. Samverkan har konkret lett till minskade koldioxidutsläpp.

Genom att ställa krav på återbruk, både i tidiga och senare skeden vid renoveringar, använder Familjebostäder i Göteborg de arbetssätt som behövs för en cirkulär ekonomi.