Alla nyheter 24 november 2020

Våra hyresgäster är fortsatt nöjda

Årets hyresgästundersökning visar att våra hyresgäster är ännu lite nöjdare med oss som hyresvärd än förra året.

Vårt serviceindex – som mäter hur nöjda hyresgästerna är utifrån ett antal frågor – ökade från 78 till 79.

I en tid då vi tvingats stänga lokala kontor och när vi inte kan träffa hyresgäster som vi brukar är det extra glädjande att hyresgästernas upplevelse av att få god service, bli tagna på allvar och få hjälp när det behövs är fortsatt god. Vi har också fått högre betyg för de fokusområden som vi har satsat extra på under året; städning, trygghet i trapphus och fastighetsnära information.

Frågor som har fått sämre betyg är upplevd trygghet i bostadsområdet och förrådens säkerhet mot inbrott. Förutom detta tycker de som svarat att vi kan bli bättre på ljudmiljö och värmekomfort.

Den årliga hyresgästundersökningen genomförs av AktivBo som mäter över 400 bostadsföretag över hela Sverige, där Familjebostäder jämförs med andra stora bostadsföretag med minst 11 000 lägenheter. Enkäten går ut till hälften av Familjebostäders hyresgäster och i år svarade 63 procent av de tillfrågade.