Alla nyheter 31 augusti 2020

Uppdaterad uthyrningspolicy

Nu har vår uthyrningspolicy uppdaterats och börjar gälla från och med den första september 2020. Både för dig som söker via Boplats och dig som redan är hyresgäst hos Familjebostäder och söker omflyttning, har vi justerat lite i våra krav.

För externa sökande gäller:

Man får inte ha någon betalningsanmärkning avseende boende under de senaste 24 månaderna
Man får inte ha någon konstaterad störning av allvarligare slag de senaste 12 månaderna
Man måste kunna styrka att nuvarande boende avvecklas
Man ska kunna visa på ett behov av permanent boende
Man ska vara en fysisk person, inte företag, organisation eller liknande
De som söker gemensamt ska vara gifta eller samboende med äktenskapsliknande samlevnad där båda ska bo långsiktigt i lägenheten.
Sökande och medsökande ska båda uppfylla samtliga krav

För interna sökande (omflyttningsplatsen) gäller:

Sökande får inte ha haft ett inkassokrav för sin hyra under de senaste 12 månaderna.
Sökande får inte ha haft fler än en konstaterad och skriftligt meddelad störning under de senaste 12 månaderna.