Alla nyheter 30 januari 2020

Solceller på våra tak

Under 2019 har vi installerat 289 kW solceller på våra tak i enlighet med ett koncerngemensamt uppdrag att bygga fler solceller.

Solcellstekniken utvecklas hela tiden och även under molniga dagar alstras energi, även om den bästa effekten uppnås när solen lyser stark. Under året installerades 1 440 kvm solceller på våra tak på Siriusgatan i Bergsjön och på Donsö.

Förutom våra nyaste solcellsanläggningar på de nybyggda husen på Donsö, har vi även solceller i Kungsladugård och Högsbo – totalt till en yta av 3 000 kvm fördelat på 13 anläggningar.

– Vi planerar för ytterligare solceller i Grevegården i Tynnered, berättar Poul Sönniksen, projektledare på Familjebostäder.

Solelen används till fastighetsel, vilket innebär belysning i gemensamma utrymmen, ventilation, gemensamma tvättstugor, hissdrift och utomhusbelysning. Solcellsanläggningarna producerar cirka 480 000 kWh per år. En lägenhet använder 3 000 – 5 000 kWh per år. De dagar vi har fint väder produceras mer el än vi kan använda. Resten matar vi ut på nätet eftersom vi enligt dagens regelverk inte får överföra överskottet till våra andra byggnader.

– Allra helst vill vi kunna förse de nybyggda husen med energi från solcellerna för att få en god lönsamhet, men så länge reglerna om nätkoncession gäller når vi inte en så hög grad av egenanvänd solenergi som vi skulle önska.

Just nu utvärderar vi lämpliga tak för ytterligare solcellsanläggningar. Vi bedömer takets skick, orientering och skuggningseffekter samt byggnadens nuvarande elanvändning. Dessutom bygger Framtiden Byggutveckling solceller på nya hus, närmast i Sisjödal och på Rubelgatan i Högsbo.

I december 2017 tog Framtidenkoncernen beslut om att satsa 140 miljoner på solceller som totalt ska ge 10 000 kW under fem år.