Ombildning där hyresrätten dominerar

Enligt beslut av Kommunfullmäktige i slutet av oktober 2021, har Familjebostäder nu möjlighet att erbjuda ombildning av hyresrätter till bostadsrätter, i områden där hyresrätten är dominerande.

För de boende som är intresserade av att genomföra en ombildning har vi tagit fram en beskrivning av vad som behöver göras i följande steg:

• Hyresgäster bildar och registrerar en bostadsrättsförening

• Bostadsrättsföreningen gör en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet där det styrks att 2/3 av hyresgästerna har anmält intresse för ombildning

• Bostadsrättföreningen anmäler intresse till Familjebostäder att få ombilda

• Familjebostäders styrelse fattar beslut om att en process rörande ombildning ska inledas

• Familjebostäder besiktigar fastigheten

• Familjebostäder värderar fastigheten

• Familjebostäders styrelse fattar beslut om fastigheten ska säljas eller ej samt priset

• Vid ett negativt beslut om försäljning går ärendet vidare till Framtidens styrelse

• Vid ett positivt beslut av Familjebostäders styrelse om försäljning, får bostadsrättsföreningen ett erbjudande

• Bostadsrättsföreningen upprättar en ekonomisk plan

• Hyresgästerna beslutar om eventuellt köp där 2/3 av alla hyresgäster måste vara för ombildning

• Familjebostäder och bostadsrättföreningen genomför fastighetsaffären

• Bostadsrättsföreningen upplåter bostadsrätter

• Bostadsrättsföreningen övertar fastigheten vid tillträdet

Fortfarande kvarstår en del frågetecken kring ”område där hyresrätten är dominerande”; vad som avses med område, hur stort eller litet detta är och vad som gäller för begreppet dominerande. Utredning pågår för att få en tydlighet i dessa frågor, i avvaktan på detta behandlar vi inkommande intresseanmälningar utifrån intentionen i beslutet av Kommunfullmäktige.