Alla nyheter 12 maj 2020

Här driver föräldrarna områdets läxhjälp

Närmare 400 ungdomar i Bergsjön får varje vecka hjälp med sina skoluppgifter via den föräldradrivna läxhjälpen som i år fyller tre.

Här är föräldraengagemanget en stor nyckel till att Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen blivit så populär.

– Föräldrarna spelar jättestor roll för barnens utveckling och ska vara förebilder. På läxhjälpen är det föräldrarna som bemannar lokalerna, ser till att barnen är i goda händer när de kommer hit och att de kan göra läxorna i lugn och ro, säger Ahmed Hassan som är ordförande läxhjälpens föräldraråd.

Det var efter en orolig höst i området 2016 som idén till en föräldradriven läxhjälp startade.

– Vi pratade med föräldrar som var väldigt oroliga för sina barn och som funderade på hur de kunde hjälpa sina barn så att de inte hamnar i destruktiva sammanhang. Vi vet att en nyckelväg till att klara sig är att klara skolan och när vi pratade med föräldrar kände många att de inte räckte till för att hjälpa sina barn, säger AnnSofie Olsson från Svenska kyrkan som tillsammans med Göteborg Stad, Sensus, Hyresgästföreningen och Familjebostäder samarbetar kring läxhjälpen.

Bland annat kunde det handla om brister i språket, utbildningsnivå eller trångboddhet. Resultatet blev en föräldradriven läxhjälp. Läxhjälpen har tillgång till en lokal på Siriusgatan och en på Rymdtorget i Bergsjön. Där får närmare 400 barn och ungdomar från första klass till gymnasiet hjälp med sina läxor av anställda läxhjälpare. En av läxhjälparna är Omanilaye Ogbowuokara.

– Här uppmuntras ungdomarna att se läxor som en del av det vardagliga. På så sätt får de veta att de kan utvecklas från där de är nu. Att alla kan utveckla och förbättra sig i skolan, säger hon.

En av ungdomarna som besöker läxhjälpen är Hanan Hassan. Hon har varit med sedan läxhjälpen startade och tror att en av anledningarna till att den blivit så populärt är sammanhållningen som skapas bland ungdomarna. Dessutom lär man sig mycket.

– Jag har sett rejäl skillnad sedan jag började komma hit, säger hon.

På skollov anordnas aktiviteter för barnen och ungdomarna i området. Deka Rage är ordförande för läxhjälpens ungdomsråd och ser tre stora anledningar till att läxhjälpen blivit så populär.

– För det första så utvecklas du, både som människa och i skolan, här får du den hjälp du behöver. Sedan håller du dig borta från kriminalitet och du lär känna människor i ditt område. Man känner sig trygg här.

Familjebostäder stödjer läxhjälpen med lokal och anställda läxhjälpare.

– Jag tror att det här är ett vinnande koncept. Det kommer från föräldrarna själva och man gör det tillsammans. Jag ser det här som ett frö som börjat gro. Med så engagerade personer blir det lätt ringar på vattnet, säger Familjebostäders områdeschef i Bergsjön, Siv Undén som själv var en av de allra första läxhjälparna.

Ahmed Hassan berättar att det inte var längesedan han pratade med personal på Bergsjöskolan som berättade att de ser hur elevernas resultat stiger.

– Det händer mycket positiva saker runt Bergsjöskolan och att alla hjälper till. Vi tycker att vi är till stor hjälp för området, säger Ahmed Hassan.

Under rådande omständigheter sker läxhjälpen endast på distans.