Gunnilse centrum

Vid Gunnilse centrum planerar vi för 120 nya lägenheter med beräknad inflyttning 2027. Här har du närhet till service samtidigt som du har stora naturområden runt knuten. I området planeras för flera olika boendeformer i samarbete med flera olika aktörer för att bidra till en stärkt social gemenskap och skapa förutsättningar för ett levande torg.