Nu ska Majorna bli ännu grönare

Skapad: 29 april, 2016

Landshövdingehus i ett grönskande Majorna

Projektet Ekologisk stadsdel Majorna engagerade mängder av boende i området och blev starten för fleralyckade hållbarhetsprojekt, däribland Majornas megaloppis. Men nu behövs och efterfrågas fler insatser för miljön och närmiljön. Familjebostäders hyresgäster spelar en viktig roll när projektet nu startar på nytt.

Den årliga Megaloppisen i Majorna, då invånarna ställer upp bord i hela stadsdelen och säljer kläder, böcker och allsköns retroprylar, är ett populärt evenemang. Den har blivit en folkfest och drar besökare från hela staden.

Ursprunget till den populära loppisen, som dessutom fått flera efterföljare, finns i projektet Ekologisk stadsdel Majorna, där Familjebostäder, Hyresgästföreningen, Poseidon och Bostadsbolaget med flera samarbetade för att ekologiska, hållbara initiativ skulle få möjlighet att arbetas fram av majborna själva.

Ekologisk stadsdel Majorna avslutades efter tre år, hösten 2011. Då hade förutom den stora loppisen bland annat cykelverkstäder, bi-kooperativ och odlarkollektiv kommit på plats.

Nu återupptas Ekologisk stadsdel, med projektnamnet Ekologisk stadsdel Majorna 2.0. Majorna ska bli ännu grönare, med kraften hos sina invånare. Inflytande och delaktighet är nyckelorden, och majborna har stora möjligheter att själva påverka framtiden.

Robert Jademyr är Familjebostäders distriktschef i Majorna och kommer att vara engagerad tillsammans med Thomas Samuelsson, distriktschef i Kungsladugård. Han berättar att planerna för uppföljaren just börjat rulla i gång.

Varför engagerar sig Familjebostäder i ett sådant här projekt?
– Vi ser att det är viktigt för våra boende att ha hållbarhet i våra bostäder. Och vi vet att det engagerar, särskilt i Majorna. Vi vill utveckla de förslag som inte togs om hand fullt ut i den första versionen.

De positiva exemplen från projektet som avslutades 2011 är många. I Majorna har komposteringen ökat successivt, i Kungsladugård har små outnyttjade parkytor blivit odlingslotter. Även det riktigt närodlade, i pallkragar på gårdarna, har ökat.
– Vi erbjuder hyresgästerna pallkragar, gör skötselavtal och så får de ta hand om det och odla sina egna grönsaker. Det har fungerat väldigt bra, berättar Robert Jademyr.

Även Hyresgästföreningen står bakom Ekologisk stadsdel. När de har frågat hyresgäster om vad de vill engagera sig i är det vanligaste svaret just odling, och då såväl ökade möjligheter till odling och större utbyte mellan odlare som allmänna frukt- och bärodlingar.

På många sätt är Majorna en unik stadsdel, med sina landshövdingehus och mycket växtlighet inne på gårdarna där det ofta ordnas gemensamma aktiviteter. Det finns också en bild av Majorna som en stadsdel med stort fokus på miljö och hållbarhet.

Men bland de boende finns det behov av nya satsningar inom miljöområdet. Både enskilda personer och lokala föreningar tar egna initiativ, och många vill engagera sitt hus eller närområde. Bäckarna är små men många, och Majorna har möjlighet att bli en inspirerande modell i arbetet för en mer hållbar livsstil.
– Miljöerna skapar en känsla av att det här är vårt gemensamt, säger Robert Jademyr.

Han berättar om Familjebostäders ambitioner inför den nya projektperioden.
– Vi vill öka odlingen, få bättre avfallssortering, lugnare trafikmiljöer och mer inflytande för våra hyresgäster. Vi träffar dem gärna i alla möjliga forum, på gårdsmöten till exempel, för att lyssna på vad de vill utveckla. Vi försöker vara lyhörda och ser vad som är genomförbart. Det finns ett härligt engagemang bland människor som brinner för att det ska bli så bra som möjligt. Och de kan alltid bli fler.

Text: Agnes Arpi Bild: Familjebostäder

Texten publicerades ursprungligen i vår kundtidning Värdsnyheter print #1 2016. Senaste numret hittar du här.

Tillbaka till årsarkivet