Hyresförhandlingen till Hyresmarknadskommittén

Skapad: 10 februari, 2017

Familjebostäder har lämnat en begäran till Hyresgästföreningen om hyreshöjning för 2017. Bakgrunden är ökade kostnader för bland annat underhållsåtgärder och fastighetsdrift, vilka tyvärr inte vägs upp av de låga räntenivåerna. Familjebostäder har fastigheter med underhållsbehov som våra landshövdingehus och fastigheter inom miljonprogrammet. Det är också mycket viktigt att fortsätta vårt arbete med att – i nära dialog med hyresgäster – utföra åtgärder som efterfrågas.

Tyvärr kan vi konstatera att vi efter ett flertal förhandlingstillfällen och central medling inte lyckats komma överens i förhandlingarna med Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Nu övergår ärendet till Hyresmarknadskommittén för rekommendation om en överenskommelse mellan parterna.

Tillbaka till årsarkivet