Familjebostäders uppdrag att förvalta fastigheten på Bangatan 10 upphör

Skapad: 7 april, 2017

Efter nästan tre års tvångsförvaltning av Bangatan 10 i återfår husets ägare kontrollen över huset.

Beslutet från 2014 om tre års tvångsförvaltning skulle gälla till mitten av maj i år. Men nyligen valde Hyresgästföreningen att dra tillbaka sin ansökan om att tvångsåtgärden skulle löpa vidare även därefter.

Orsaken är förändringar inom ägarbolaget och Hyresgästföreningen bedömer att ägarfamiljen har presenterat en så pass trovärdig förvaltningsplan att de förtjänar en chans att långsiktigt försöka få fastigheten på fötter igen.

Tillbaka till årsarkivet