Arkitektur på hög nivå i nya Hovås

Skapad: 11 maj, 2015

Fem välrenommerade arkitektkontor har ritat förslag på Familjebostäders bostadsprojekt Uggleberget i Nya Hovås. Samtliga utgår från, och är inspirerade av, naturen i området. Nu ska en jury fatta beslut om vilket förslag som ska förverkligas.

Familjebostäder välkomnar synpunkter på förslagen, men det slutgiltiga beslutet tas av en jury. Christer Malmström, professor i arkitektur vid Lunds Universitet och tillika ordförande i juryn, säger:
– Jag har sällan sett en process där samtliga förslag håller så hög höjd, och bredd. Vi har fått förslag på byggnader som vi aldrig tidigare sett i Sverige.

Familjebostäder har bjudit in till en process för att få fram de bästa förslagen på sina hus för framtida 250 hyresrätter. I första fasen visade 27 arkitektkontor intresse för att vara med och lämna förslag. Bland dessa valdes 5 ut till det steg som nu är avslutat. I uppdragsformuleringen stod det att man vill ”fånga platsens kvaliteter” och uppdraget till arkitekterna var att förädla, förstärka och förvalta naturen i området.

Micael Jansson är nybyggnadschef på Familjebostäder:
– Alla förslag har en hög nivå, och samtliga arkitekter har haft naturen i området som en tydlig inspirationskälla. Samtidigt som förslagen är nyskapande är de också genomförbara, så vi är mycket nöjda. Det blir inte lätt för juryn att välja.

Med början på fredag 8 maj finns det möjlighet för allmänheten att ta del av förslagen, som står utställda i projektlokalen på Nya Björklundavägen 22 i Nya Hovås. Lokalen är öppen på onsdagar mellan kl 16 och 18, och på fredag den 8 maj är det frukostmöte kl 08.00 då du kan komma och höra mer om vad som sker i området.

Vem eller vilka som går vidare till det sista och avslutande steget presenteras veckan före midsommar. Det första spadtaget beräknas till sommaren 2016.

De arkitektkontor som lämnat förslag är:

◦FOJAB Arkitekter AB Malmö
◦GRAD Arkitekter + SelgasCano + Ekologigruppen Stockholm
◦Liljewall Arkitekter AB Göteborg
◦Nyréns Arkitektkontor AB Stockholm
◦Tengbomgruppen AB Göteborg


1
Bildkälla: FOJAB Arkitekter

2 
Bildkälla: GRAD Arkitekter + SelgasCano + Ekologigruppen

3
Bildkälla: Liljewall Arkitekter

4
Bildkälla: ​Nyréns Arkitektkontor

5
Bildkälla: Tengbomgruppen

Juryn består av:
Christer Malmström, arkitekt med egen verksamhet, och professor vid Institutionen för Arkitektur och byggd miljö vid Lunds Universitet
Lena Andersson, VD på Älvstranden (arkitekt och tidigare markutvecklare på HSB)
Maria Lissvall, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad
Annelie Waktel Rendahl, projektets sekreterare, och arkitekt med egen verksamhet
Tjänstemän från Familjebostäder

Familjebostäder bygger 250 hyresrätter på Uggleberget, med en variation från 1-4 rum: Man kallar konceptet ”Höjden av bekvämlighet” och bygger ett modernt, målgruppsanpassat boende, där samtliga lägenheter har balkong, vissa har hiss direkt till garaget, och husen har smarta gemensamhetsutrymmen, t ex övernattningslägenheter.

Området kommer att bestå av tre typer av hus:
◦Radhus med 3 våningar
◦Lamellhus med 4-5 våningar
◦Punkthus, höga och slanka med 6-9 våningar

För mer information:
Micael Jansson, Nybyggnadschef Familjebostäder, 031-731 67 53
Katrin Amgarth, Marknadschef Familjebostäder, 031-731 67 79
Katja Möller, Kommunikationschef Nya Hovås, 031-712 69 02

Om Nya Hovås:
Under de närmaste åren kommer en ny stadsdel växa fram endast en kvart från Göteborgs city. Visionen för Nya Hovås är en småskalig blandstad i världsklass som förenar stadens utbud av boende, service, skola, handel och kontor med parker och grönområden som ligger på promenadavstånd till havet. När allt står färdigt kommer Nya Hovås att omfatta runt 1 300 bostäder, handel och kontorsytor om cirka 30 000 kvadratmeter som skapar drygt 900 arbetsplatser. Följ projektet på nyahovas.se

Tillbaka till årsarkivet